Публічний договір

Публічний договір

Публічний договір

НАКАЗ ТОВ «ЛЮКС.НЕТ»

від 01 січня 2015 № 11-K

Остання редакція від 01.09.2018 року

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання телекомунікаційних послуг

ТОВ «ЛЮКС.НЕТ» іменоване надаліОператор, в особі директора Гринихи Юрія Йосиповича, що діє на підставі Статуту та повідомлення НКРЗІ № 06-703/091 від 05.02.2014р, внесено до Реєстру операторів, Операторів телекомунікацій відповідно до рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України пропонує будь-якій фізичній особі, іменованій надаліАбонентом, (далі разом «Сторони», а кожна окремо «Сторона»), публічну оферту про надання Телекомунікаційних послуг (надалі — Послуг) на наступних умовах:

  1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Оператор— ТОВ «ЛЮКС.НЕТ», який володіє власною телекомунікаційною мережею та обслуговує її, відповідно до отриманих у встановленому порядку ліцензій.Операторвключений до реєстру операторів телекомунікацій рішенням НКРЗ. МісцезнаходженняОператора, контактні телефони, телефони технічної підтримкитаe-mail вказані на Інтернет-сайтіhttps://lux-net.com.ua.

Абонент фізична особа, що уклала зОператоромданий Договір.

Публічна оферта пропозиціяОператора, адресована будь-якій особі, відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, укласти з нею договір про надання послуги Доступу до мережі Інтернет та Додаткових послуг на умовах, що містяться в даному Договорі.

Телекомунікаційні послуги продукт діяльностіОператора телекомунікацій, спрямований на задоволення потребАбонента у сфері телекомунікацій, що включає надання Доступу до мережі Інтернет, сервісу та Додаткових послуг (далі по тексту Послуг).

Доступ до мережі Інтернет цілодобове забезпечення можливості роботи в мережі Інтернет кінцевого обладнанняАбонента(окремого комп’ютера або пристрою локальної мережі).

Додаткові послуги послугиОператора, які не входять у відповідний обранийАбонентом Тарифний план та замовляютьсяАбонентомокремо у встановленому для відповідної додаткової послуги порядку.

Тарифні плани помісячна тарифікація без поденного перерахунку. Сукупність цінових умов та тарифів, що встановлюють обсяг та вартість Послуг, правила їх застосування, способи розрахунків, особливості тарифікації, та інша інформація, яка затверджуєтьсяОператоромсамостійно та оприлюднюється на СайтіОператора.

Акцепт повне й беззастережне прийняттяАбонентом умов публічної оферти, відповідно до статті 642 та 644 Цивільного кодексу України, шляхом здійснення оплати ПослугОператора.

Особистий кабінет веб-сторінка на сайтіОператора, що містить статистичну інформацію про обсяг отриманихАбонентом Послуг, поточний стан Особового рахункуАбонента та набір елементів інтерфейсу користувача, за допомогою якихАбонент має можливість контролювати стан балансу особового рахунку, оплатити послуги, отримувати статистику спожитого Інтернет трафіку, побачити тарифний план і багато іншого. Логін та пароль для входу до Особистого кабінетуАбонента вказуються у Пам’ятціАбонента.

Пам’ятка Абонента друкований документ, який містить логін та парольАбонента, якіоднозначно ідентифікують його в Мережі, а також інші дані, необхідні для роботи в мережі Інтернет.

Персональні дані відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Кінцеве обладнання обладнання, призначене для з’єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг (комп’ютер, роутер, телеприймач тощо), із вбудованим мережевим інтерфейсомEthernet, або модулем розширення для встановлення мережевого інтерфейсу.

IP-адреса унікальний (статичний чи динамічний) ідентифікатор кінцевого обладнанняАбонента, який надаєтьсяОператоромта однозначно ідентифікує кінцеве обладнанняАбонентав мережі.

МАС-адреса унікальний ідентифікатор мережевого пристроюАбонента(мережева карта, інший пристрій).

Заявка Абонента викликАбонентомпредставникаОператорадля надання необхідних послуг, пов’язаних з виконанням умов Договору.

Сайт Оператора Інтернет-ресурс з доменною адресоюhttps://lux-net.com.ua, є офіційним засобом інформаціїОператора, на якому публікуються офіційні повідомлення дляАбонентів.

Особовий рахунок рахунок у Білінговій системіОператора, на якому фіксуються авансові платежіАбонентата суми коштів, що утримані (списані) з даних платежів як оплата за надані Послуги.

Білінг-програмно-апаратний комплекс, призначений для автоматизованого кількісного і вартісного обліку наданихАбонентуПослуг, додаткових послуг, сервісних послуг відповідно до Тарифів/Прейскуранту, чинних на момент їх надання.

Бронювання закріплення активного абонентського номеру порту в мережевому обладнанні оператора.

Повторне включеннявартість, яку оплачуєАбонент, якщо не поповнює рахунок протягом 3-х місяців.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1.Операторприймає на себе обов’язки по підключенню та наданню ПослугАбоненту, згідно Тарифних планів.

2.2.Виконання Договору проводиться на підставі Тарифних планів, які визначають конкретні ПослугиОператора, що надаютьсяАбоненту. Тарифні плани доступні для перегляду на СайтіОператора.

2.3.У випадку виходу з ладу УстаткуванняАбонентайого заміна або ремонт виконуються за рахунокАбонента.

2.4. Обладнання, кабель та інші витратні матеріали, встановленіОператором поза квартирою, необхідні для отриманняАбонентомПослуг, є власністюОператораякщо інше не оговорено окремим договором.

2.5. У разі виявлення пошкодження телекомунікаційної мережі, що сталося з виниАбонента, усі витратиОператорана усунення пошкодження, а також відшкодування інших збитків (у тому числі не отриманий прибуток) покладаються наАбонента.

2.6. Обов’язковою умовою надання Послуг за цим Договором є позитивний баланс рахункуАбонента і оплата абонентської плати. При неотриманні платежів через незалежні відОператора причини,Оператор має право не заносити кошти на Особовий рахунокАбонента.

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОПЕРАТОРА І АБОНЕНТА

3.1.Оператор зобов’язується:

-провести роботи по монтажу і підключенню кінцевого обладнанняАбонента(окремого комп’ютера або пристрою локальної мережі) до мережіТОВ «ЛЮКС.НЕТ»;

— у приміщенняАбонентакабель проводиться шляхом стандартного кабелевводу (звичайний отвір над дверима, проте його місце може бути змінене проектом будинку і/або приміщення). Якщо даний отвір не дозволяє зробити прокладку кабелю (заблокований будь-чим), то майстер-кабельник визначить, де буде пробурений отвір діаметром 10 мм для прокладки кабелю. Для прокладання кабелю свердляться отвори в приміщенніАбонентав місці визначеномуАбонентом(за умови наявності технічної можливості). При цьомуОператорне несе відповідальності за можливі наслідки свердління в приміщенніАбонента(попадання в труби, електропроводку і тому подібне). Кінцівка кабелю обтискається з’єднувачем, подальше косметичне опорядження та роботи з прокладання кабелюАбонентздійснює самостійно;

— зареєструватиАбоненташляхом присвоєння йому особового рахунку;

-при підключенні до мережі надатиАбонентуПам’ятку Абонента, яка видається при першій оплаті за послуги в офісіОператора;

— надаватиАбонентуПослуги, згідно з обраним Тарифним планом;

-забезпечувати безперебійне і якісне надання Телекомунікаційних послуг та надання Додаткових послуг згідно з умовами ДОГОВОРУ та чинним законодавством;

— забезпечувати проведення технічного обслуговування МЕРЕЖІ;

-усувати пошкодження телекомунікаційних мереж та відновлювати доступ до Послуг не пізніше, ніж через72годинипісля отриманнязаявкивідАбонента;

-проводити профілактичні заходи і модернізацію власного обладнання які можуть привести до припинення в наданні Послуг не більше ніж45годин на рік. Повідомляти про профілактичні заходи за1деньшляхом розміщення об’яви на сайтіОператорачи в соціальній мережі;

-розглядати скарги та заявиАбонента у терміни, передбачені чинним законодавством, та інформувати його про результати розгляду.

3.2.Оператор має право:

на розірвання договору в односторонньому порядку;

— самостійно визначати дату запланованого призупинення послуг;

— змінювати тарифи (у тому числі розмір абонентської плати), з попередження про цеАбонентане менше ніж за 7 днів до набуття чинності нових тарифів;

-призупинити надання послуг або припинити дію Договору у разі порушенняАбонентомдоговірних зобов’язань, передбачених Договором;

-скорочувати перелік, тимчасово або повністю припиняти надання послуг відповідно до Закону України “Про телекомунікації” та Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг;

-припинити доступАбонентадо телекомунікаційних послуг без попереднього попередженняпривід’ємному балансі Особового рахункаАбонента.

-якщоОператорвиявить, що дані, які йому повідомивАбонентпри укладенні Договору, є неправдивими або якщо виявиться, що власники приміщення, у якому здійснене підключення послуги не надавали своєї згоди на підключення послуги Оператормає право розірвати Договір, попередившиАбонентапро це не менш, ніж за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання Договору будь-яким доступним засобом зв’язку на власний вибір, зокрема, письмово, засобами електронної пошти, тощо.

3.3.Абонент зобов’язується:

-дотримуватися норм діючого законодавства України про інформацію, її передачу і захист;

-відповідати за зміст і достовірність інформації, переданої ним, з використанням наданого Доступу до мережі Інтернет;

-вчасно вносити платежі за Послуги, наданіОператором;

— при використанні (отриманні) телекомунікаційної послуги з негативним балансом (незалежно від терміну користування) сплатитиповну вартість (без перерахунку)замовленого Тарифного плану;

-повідомлятиОператорапро заміну мережевого обладнання і надавати МАС-адресу підключеного обладнання;

-зберігати в таємниці пароль доступу, з яким він працює в мережі Інтернет. За несанкціоноване використання паролю третіми особами відповідальність покладається наАбонента;

-не допускати використання УстаткуванняАбонента та абонентських ліній для надання послуг третім особам без явної згоди на теОператора;

-згідно Статті 2 (абзац третій) Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 року, надати згоду на обробкуОператором своїх персональних даних у базіОператора, шляхом повного й беззастережного прийняття умов публічної оферти (Акцепт);

-суворо дотримуватися Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою КМУ від 11 квітня 2012 року, Закону України “Про телекомунікації” від 18.11.2003 року і інших нормативно-правових актів, що визначають порядок надання та отримання телекомунікаційних послуг.

— забезпечити стабільне, безперебійне живлення кінцевого устаткування, згідно технічних характеристик обладнання;

— забезпечити належне утримання та експлуатацію кінцевого обладнання (встановлення стабілізатора напруги, вимикання під час грози, під час перепадів напруги та інше);

— дотримуватись гарантійних зобов’язань кінцевого обладнання передбачених виробником (гарантійні умови видаються оператором на вимогу абонента);

-самостійно відстежувати зміни, пов’язані з реалізацією Договору та Прейскуранта шляхом регулярного перегляду інформації на Інтернет-сайтіhttps://lux-net.com.uaчи в соціальній мережі за адресоюhttps://facebook.com/luxnetmalin/.

Порушеннями норм під час роботи в мережі Інтернет вважаються:

-несанкціонована масова розсилка інформації;

-поширення інформації, яка ображає честь і гідність інших осіб, а також інформації нецензурного змісту;

-порушення авторських прав;

-порушення громадських правил моралі, наклеп, незаконний доступ до інших комп’ютерів, підміна МАС — та IP-адреси;

-розповсюдження вірусів, програм-“червів”, “троянських коней”, шкідливих програм, які можуть бути використані для злому інших комп’ютерів та інша деструктивна діяльність (злам, с канування, аналіз чужого трафіка) або бездіяльність, за якоюОператор вирішить, що вона наносить шкоду користувачам чи репутаціїОператора, включаючи дії, які обмежують або перешкоджають вільному доступу або використанню ресурсів мережі Інтернет іншими користувачами.

— не перешкоджати виконаннюОператоромробіт, пов’язаних з обстеженням кінцевого обладнання, що проводяться для перевірки якості надання послуг за ЗаявкоюАбонента;

3.4.Абонент має право:

-користуватися Послугами наданимиОператоромв межах цього Договору;

— отримувати інформаційну та технічну підтримку,контактні телефони, телефони абонентської підтримкитаe-mail вказані на сайтіhttps://lux-net.com.ua.

-змінюватитарифний план, згідно заяви не частіше одного разу в місяць;

-отримувати інформацію про орієнтовні строки усунення аварій на телекомунікаційних мережахОператора, та часу відновлення надання Послуг;

-отримати частину авансового платежу за весь час пошкодження телекомунікаційних мереж та технічних засобівОператора, що призвело до тимчасового припинення надання Послуг, у разі порушенняОператором граничнихтермінівДоговірупублічної оферти строків усунення пошкоджень,з моменту подачі заявкиАбонентом. Граничні строки усунення пошкоджень вказані в пункті 3.1 цього Договору;

-оскаржити неправомірні діїОператоразгідно з чинним законодавством.

3.5. Власник будь-якого інформаційного або технічного ресурсу, що створено в мережі Інтернет, може встановити для цього ресурсу власні правила його використання. Правила використання ресурсів або заслання на них публікуються власниками або адміністраторами цих ресурсів в точці підключення до таких ресурсів і є обов’язковими до виконання всіма користувачами цих ресурсів.

  1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Для отримання Послуг за даним ДоговоромАбонент повністю оплачує послугу з підключення відповідно до обраного Тарифного плану.

4.2.Вартість Послуг за даним Договором визначається Тарифними планами.

4.3.Оператор має право переглянути вартість Послуг, що встановлені Тарифними планами і умови цього Договору, виходячи із змін ринкової кон’юктури, інфляційних процесів, тарифів і збору Міністерства зв’язку (або інших структур і органів зв’язку) індексу цін на території України, законодавства України, введення обов’язкових платежів, поширюваних на ПослугиОператора.

4.4.Оператор має право в односторонньому порядку змінювати вартість Послуг за Тарифними планами, при цьому всі зміни публікуються на СайтіОператора не менше, ніж за 10 (десять) днів до набуття ними чинності. Не розірванняАбонентом Договору у вказаний строк та продовження користування Послугами свідчать про згодуАбонентазізмінами вартості Послуг.

4.5. Оплата Послуг виконується за допомогою платіжних засобів, які вказані на офіційному СайтіОператора. Статистика платежів зберігається в БілінгуОператорапротягом 12-х місяців.

4.6. В якості розрахункового періоду приймається один календарний місяць (зняття коштів з рахункуАбонентавиконується автоматично 1-го числа кожного місяця в сумі замовленихАбонентомПослуг).У разі несплати і негативного балансу, система обліку автоматично відключає доступ до мережі Інтернет. Своєчасна оплата гарантує безперервність доступу до послуги.

4.7.Повне використання авансу на Особовому рахункуАбонента є підставою для припинення абонентного обслуговування. Відновлення надання Послуг здійснюється після внесенняповної сумиТарифного плану(без перерахунку) наОсобовий рахунокАбонента.

4.8. У випадку простроченняАбонентомздійснення оплат згідно цього ДоговоруОператормає право призупинити надання послугАбонентудо повної сплативартості тарифного плану.

  1. ТЕРМІН ДІЇ ТА УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1Даний Договір публічно доводиться до відома усіхАбонентівшляхом його розміщення (оприлюднення): на Офіційному веб-сайтіОператора:https://lux-net.com.ua(постійно доступний для ознайомлення).

5.2. Договір дійсний з моменту оплатиАбонентом ПослугОператора і зарахування коштів на його Особовий рахунок в БілінгуОператора, та діє на протязі терміну, за який внесена оплата. Договір автоматично продовжується при кожній наступній оплатіАбонентомПослугОператора, та зарахування коштів на його Особовий рахунок в БілінгуОператора.

5.3.Надання Послуг відповідно до Договору може бути тимчасово припинено у таких випадках:

-за заявоюАбонентав письмовому вигляді;

-у зв’язку з проведеннямОператором профілактичних робіт, ремонту чи інших робіт, виконання яких унеможливлює надання Послуг;

-у зв’язку з виникненням форс-мажорних обставин. Форс-мажорні обставини — обставини непереборної сили, до яких відносяться: стихійні лиха, аварії в системі енергопостачання і зв’язку, пошкодження магістрального кабелюОператоратретіми особами, вихід з ладу телекомунікаційного обладнанняОператоравнаслідок розряду блискавки, пожежі, масові безлади, страйки, військові дії, протиправні дії третіх осіб, вступ у силу законодавчи х актів, урядових постанов і розпоряджень державних органів, що прямо або не прямо забороняють вказані в даному Договорі види діяльності, та перешкоджають здійсненнюАбонентом чиОператором своїх функцій за даним Договором, та інших обставин, не залежних від волевиявленняАбонентатаОператора.

5.4.Дія Договору може бути припинена:

-на вимогуОператора з причин, вказаних в пункті 3.2 цього Договору, при яких дію Договору може бути припинено негайно;

-на вимогуОператорапри не внесенніАбонентомавансового платежу на свій Особовий рахунок протягом одного місяця;

-на вимогуОператора при грубому порушенніАбонентом юридичних та етичних норм поведінки в мережі Інтернет, при яких дію Договору може бути припинено негайно;

-на вимогуОператора з зазначенням причини. Попередження про припинення дії Договору з зазначенням причини, повинно бути надісланеАбонентуне менше, ніж за 10 днів до розірвання Договору;

-на вимогуАбонента.

5.5. При розірванні ДоговоруАбоненту повертається частина авансового платежу, що залишилася на його Особовому рахунку. Згідно Рішення №393 НКРЗІ від 11.08.2011 повернення невикористаної частки коштів з Особового рахункуАбонента у разі відмови від передплачених телекомунікаційних послуг здійснюється за умови реєстраціїАбонента у універсальній базіОператора (Оператора телекомунікацій).

5.6.Для реєстрації споживач особистонадаєОператору(Операторутелекомунікацій)дані паспорту та ідентифікаційного коду та власноручно заповнюєзаяву замовлення послуг, що містить наступну інформацію:

-прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання та реєстраціїАбонента, серію та номер паспорта,контактний номер телефону;

— тарифний план;

— додаткові послуги;

— згоду на обробку персональних даних;

— дата та підпис.

5.7. За взаємною згодою сторони встановлюють, що з моменту прийняттяАбонентомАкцепту по цьому Договору,Оператор таАбонент керуються умовами лише цього Договору.Всі попередні договорищодо надання телекомунікаційних послуг міжОператором таАбонентом втрачають юридичну силуі є недійсними..Угода про надання телекомунікаційних послуг доступу до мережі Інтернет з існуючим абонентом вважається заявою на замовлення послуг при цьому особовий рахунокАбонентазалишається не змінним.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даним ДоговоромОператор таАбонент несуть майнову відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.2.Оператор не несе відповідальності:

— за кінцеве обладнання, що встановлене в приміщенні абонента;

-за протиправні незаконні дії, вчиненіАбонентомз використанням наданого Доступу до мережі Інтернет;

-за затримку і перебої в наданні Послуг, що відбуваються з причин, які знаходяться в не сфері його контролю;

-за передачуАбонентомлогіна і пароля третім особам.

6.3.Абонент, використовуючи наданий йому Доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилась інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі або моральним принципам громадськості.

6.4.Оскільки Інтернет є добровільним об’єднанням різних мереж,Операторне несе відповідальності за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів мережі Інтернет.Операторне несе відповідальності за затримки, перебої або погіршення якості при наданні послуги, які виникають з причин, що знаходяться поза сферою контролюОператора, зокрема пошкодження задіяних в наданні послуги обладнання та комунікацій, недоступність серверів, що знаходяться не під адмініструваннямОператора, обмеження швидкості адміністраторами серверів, що не є власністюОператораі таке інше.

6.5.В випадках, не передбачених цим Договором,ОператортаАбоненткеруються чинним законодавством України.

6.6. У випадку настання форс-мажорних обставин Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або виконання не належним чином взятих на себе зобов’язань відповідно до умов Договору.

6.7.У випадку використанняАбонентомсвого кінцевого обладнання для надання телекомунікаційних послуг третім особамОператормає право нараховувати штраф у розмірі1800,00гривень за кожен такий випадок;

  1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Будь-які питання, прямо не врегульовані цим Договором, вирішуються у відповідності до чинного законодавства України.

7.2. Усі спори або розбіжності, що виникли між Сторонами за цим Договором або в зв’язку з ним , вирішуються шляхом переговорів. Досудове врегулювання спорів є обов’язковим.

7.3. Усі спори між Сторонами, в яких не було досягнуто згоди, вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством в Господарському суді за місцем реєстрації відповідача.

  1. ДОДАТКОВІ УМОВИ

8.1. Жодна зі сторін не має права передавати свої права за даним Договором третій стороні.

8.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України “Про телекомунікації”, Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг та іншими нормативно-правовими актами.

8.3.Персональні даніАбонентане використовуютьсяОператоромдля оприлюднення у телефонних довідниках, у тому числі їх електронних версіях та базах даних інформаційно-довідкових служб.

8.4.Абонентпогоджується з тим, що надає згодуОператоруна здійснення розсилання йому SMS повідомлень та/або e-mail повідомлень стосовно надання телекомунікаційних послуг, в тому числі щодо заборгованості, акцій, пропозицій та іншого.

  1. РЕКВІЗИТИ ОПЕРАТОРА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЮКС.НЕТ»

Адреса: 11602, Житомирська обл., м. Малин, вул. Гагаріна, 27

Код ЄДРПОУ: 36105639

IBAN № UA103117440000026008055907493в АТ КБ«ПРИВАТБАНК»МФО:311744

Не є платником прибутку на загальних підставах

Повідомлення НКРЗІ № 06-703/091 від 05.02.2014

Тел.: (097) 512-18-85

Електронна адреса:info@lux-net.com.ua

Директор ТОВ«ЛЮКС.НЕТ»

Гриниха Юрій Йосипович